Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.

Du har ingen varer i din indkøbskurv.

Fortrolighedspolitik

Denne fortrolighedspolitik er gyldig fra 25. maj 2018.

 

Privacy Policy

Edeco Tool AB (Edeco) beskytter privatlivets fred og bestræber sig altid på at beskytte indsamlede personoplysninger på bedst mulig måde og overholde gældende lovgivning om databeskyttelse. Med denne privatlivspolitik vil vi informere dig om, hvordan personlige data behandles af Edeco. Denne politik gælder for alle data indsamlet i forbindelse med kundeforespørgsler, ordrer og køb foretaget hos Edeco. Fortrolighedspolitikken gælder også for personale og kontaktpersoner hos leverandører.

Hvem er personligt ansvarlig?

Edeco Tool AB (556354-9558), Gräsdalsgatan 9, 653 43 Karlstad er ansvarlig for behandling af personoplysninger. Du kan kontakte vores ansvarlige medarbejder på telefon 054-55 80 00 eller via e-mail info@Edeco.se.

Hvilke personoplysninger behandles?

Edeco behandler personlige oplysninger, som du har givet os. Når du foretager en anmodning eller køber hos os, giver du information til os, samt når du tilmelder dig et nyhedsbrev.

Udgangspunktet er ikke at behandle mere personlige oplysninger end nødvendigt, og bestræbelserne er altid at anvende de mindst integritetsfølsomme data. Når virksomheden driver forretning med andre virksomheder, B2B, har vi et meget lille behov for personlig information fra kunder og leverandører. Oplysninger om vores medarbejdere er noget mere omfattende både af juridiske, generelle og praktiske grunde.

Eksempler på personlige oplysninger, som virksomheden må behandle:

Navn Adresse

Email Telefon

Fødselsdag Titel

Bruger-id Fotografier

Bankoplysninger Opgaver, der er registreret på egen hånd, f.eks. Via hjemmesiden

Hvor og hvordan gemmes de personlige data?

Personlige data gemmes i vores forretningssystem, CRM-system, i kontaktlister, på vores servere og i bindemidler; digitalt og i papirformat. Gennem matricer og kortlægning, som virksomheden har gjort, anser vi os selv for at have god kontrol og kan dermed vise, hvilke data vi har og hvor de er gemt. Denne kortlægning er baseret på de registreredes rettigheder anmodning om uddrag eller retten til at blive "glemt".

Til hvilke formål behandler vi dine oplysninger?

Vi behandler personlige oplysninger primært for at opfylde vores forpligtelser overfor kunder, leverandører, medarbejdere og offentlige myndigheder.

Personlige data om vores kunder bruges til at sikre god service som leverancer, opfølgning og information, men også til kundeanalyse og markedsføring. Alle har ret til at modsætte sig brug af personoplysninger til direkte markedsføring. Når vi indsamler personlige oplysninger, giver vi oplysninger om dette og hvordan vi modsætter os det via vores hjemmeside, medmindre andet er angivet.

Personlige oplysninger om vores leverandører er begrænsede, men dem der er tilgængelige, bruges hovedsagelig til at kommunikere indkøb, prisanmodninger og tekniske problemer.

Personlige oplysninger om vores medarbejdere er nødvendige for yderligere information til medarbejderen, men også for banker til betaling af lønninger og for myndigheder for rapporter under skat og skattelov. Personlige data om medarbejderrelaterede er at informere, om der sker noget med medarbejderen.

Retsgrundlag for behandling og opbevaringstid

Edeco behandler altid dine personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi behandler personoplysninger, når det er nødvendigt at indgå en aftale med dig, og når vi har en anden legitim og berettiget interesse i at behandle dine personlige oplysninger. Hvis vi skulle behandle dine personoplysninger til ethvert formål, som ifølge gældende lovgivning kræver dit samtykke, vil vi få dit samtykke, inden vi begynder en sådan behandling.

Forudsat, at der ikke findes noget juridisk forhold, som f.eks. Regnskabsloven, slettes de data, der er indsamlet i overensstemmelse med ovenstående, når formålet med behandlingen er afsluttet.

Sikkerhed til beskyttelse af personoplysninger

Edeco sikrer et højt sikkerhedsniveau for dine personlige data og har i den forbindelse taget passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige data mod uautoriseret adgang, modifikation, formidling eller destruktion.

Udgangspunktet er, at kun medarbejdere i organisationen, der har brug for personlige data til at udføre deres opgaver, skal have adgang til dem.

For følsomme personoplysninger har vi etableret særlige kompetencer, hvilket betyder højere beskyttelse af personoplysninger.

Vores sikkerhedssystemer udvikles med fokus på integritet og beskytter i høj grad mod indtrængen, skader eller ændringer, som kan udgøre en trussel mod personlig integritet.

Begrænsninger i videregivelse af personoplysninger

Vores udgangspunkt er ikke at videregive personoplysninger til tredjeparter, medmindre samtykke er givet til det, eller hvis det ikke er nødvendigt at opfylde vores forpligtelser efter aftale eller lov. I tilfælde hvor virksomheden bruger personlige informationsassistenter, dvs. en tredjepart etablerer en fortrolighedsaftale og sikrer, at personoplysninger behandles på en sikker måde.

Edeco kan også videregive personoplysninger til tredjeparter, såsom politiet eller andre myndigheder, i tilfælde af strafferetlig efterforskning, eller hvis vi ellers er forpligtet til at give sådanne oplysninger på grundlag af lov eller myndighed beslutning.

Edeco vil ikke videregive dine personlige oplysninger på nogen anden måde end beskrevet i dette afsnit.

Dine rettigheder og ret til at indgive en klage

Du har ret til, i henhold til gældende privatlivslovgivning, til enhver tid at anmode om adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, korrigere forkerte personlige oplysninger, Edeco ophører med behandling og sletning af dine personlige data, begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, udøve din ret til dataoverførbarhed, at tilbagetrække samtykke til visse behandlinger (hvor samtykke er opnået) og modsætte sig behandling af personoplysninger. Kontakt venligst Edeco ved at kontakte den person, der er ansvarlig for personlige oplysninger, telefon +46 (0) 54-55 80 00 eller info@Edeco.se.

 

Anders Höögh

CEO.