BÄSTE KUND

Under senare tid har våra inköps- och omkostnader stigit, samtidigt som den svenska kronan har försvagats i förhållande till euron.

Övervägande del av våra inköp sker i euro och påverkar direkt våra inköpspriser. En kombination av valutaeffekter och ökade omkostnader tvingar oss att justera vår gällande prislista.

Vid beställningar från den 1 oktober justeras prislistan med +4,8%. Aktuell prislista uppdateras och presenteras på vår hemsida www.edeco.dk.

Produkter från vårt nya varumärke Gesac justeras ej, då dessa produkter lanserades i maj 2016 med prisberäkning utifrån aktuell kostnadsbild.

Enskilda offerter eller avtalade priser omförhandlas separat.

Vi tror på er förståelse och ser fram emot ett fortsatt utvecklande samarbete tillsammans. Vid frågor står jag till ert förfogande.

 

Med vänlig hälsning/With best regards
EDECO TOOL AB

Anders Höögh
Box 2119
650 02 Karlstad, Sweden

Tel direct  +46 54 55 80 01
Cellphone +46 70 659 00 55
Tel office  +46 54 55 80 00
Fax office +46 54 55 80 05
Internet    www.edeco.dk